Ebook - HCI Beyond the GUI - Design for Haptic, Speech, Olfactory, and Other Nontraditional Interfaces -IHM

Libro de interaccion hombre maquina, si tomas clase con el Dr. Marcelo, este libro te sera de gran ayuda.